Sway ของเล่นใหม่จาก Microsoft

 “Sway – Create and share amazing stories, presentations, and more…”

Screen Shot 2557-11-14 at 12.18.27วันนี้พึ่งได้รับ E-Mail ตอบกลับจากการส่งคำเชิญไป  https://sway.com  เพื่อขอ Request invite  เมื่อได้รับ E-Mail Confirm แล้ว เราก็สามารถที่จะเริ่มต้นใช้งานได้เลย โดยการทำงานก็ไม่ได้ยุ่งยาก หรือซับซ้อนอะไร ใช้งานง่ายมากๆๆ ไม่จะเป็นต้องรู้ Code อะไรทั้งสิ้น มีเพียงจินตราการและความคิดสร้างสรรค์เท่านั้น

Screen Shot 2557-11-14 at 10.43.09

E-Mail ยืนยัน เพื่อเริ่มต้นใช้งาน

Screen Shot 2557-11-14 at 10.47.26

หน้าจอเริ่มต้นการใช้งาน

Screen Shot 2557-11-14 at 10.49.54

หน้าจอการทำงาน แบ่งเป็นส่วนๆ  โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน โดยด้านซ้าย เป็นส่วนของการจัดการและนำเข้าสื่อหรือมีเดียต่างๆ ตรงกลางคือส่วนของการทำงาน และด้านขวาคือการแสดงตัวอย่างที่เราได้ทำไว้

Screen Shot 2557-11-14 at 12.31.02

Screen Shot 2557-11-14 at 10.54.00Screen Shot 2557-11-14 at 10.57.57

Screen Shot 2557-11-14 at 11.08.59

เมื่อกดเครื่องหมาย + ที่มุมล่างซ้าย ก็จะแสดงเมนูย่อยออกมา โดยสามารถจัดการส่วนต่างๆ ทั้งเพิ่ม ลบ แก้ไข ได้


Screen Shot 2557-11-14 at 11.02.20

Layout ที่เราสามารถใช้ได้ในตอนนี้

Screen Shot 2557-11-14 at 11.09.43


Screen Shot 2557-11-14 at 11.10.14 Screen Shot 2557-11-14 at 11.10.24

การตั้งค่า การปรับเปลี่ยนรูปแบบ ที่จะแสดงทั้ง รูปแบบการแสดงผล (แนวตั้ง,แนวนอน)    การตั้งค่าพื้นหลัง และตัวหนังสือ

Screen Shot 2557-11-14 at 11.09.55

สำหรับคนที่เบื่อการตั้งค่า ก็กด Remix! เพื่อสุ่มการแสดงผลได้ซึ่งผลก็ออกมาแปลกตาเหมือนกัน

Screen Shot 2557-11-14 at 11.12.13

ตัวอย่างการแสดงผลScreen Shot 2557-11-14 at 11.45.19

การจัดการงานของเรา

วิดีโอตัวอย่างการทำงาน

การแสดงผลแนวตั้ง

การแสดงผลแนวนอน

การแสดงผลแบบสุ่ม

Link : Sway

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s